Sık Sorulan Sorular

Mevlana Değişim Programının Amacı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

 

MDP Ne Zaman Başladı?

MDP yönetmeliği 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Türkiye'de Başka Hangi Öğrenci Değişim Programları Var?

Öğrenciler MDP'nin yanında ERASMUS ve Farabi değişim programlarından da faydalanabilirler.

 

MDP Hangi Ülkeleri Kapsar?

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Ancak ERASMUS ülkeleri hariç tutulmuştur.

 

Vatandaşı Olduğum Ülkeye Gidebilir miyim?

TC uyrukluların değişime gelmesi ve gidenlerin de kendi ülkelerine gitmeleri mümkün değil.

 

Ne Kadar Süre Gidilebilir?

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için gidebilirler. Öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. 2015-2016 dönemi için giden öğretim elemanlarının değişimi durdurulmuştur.

 

Değişimi Planlanandan Az Veya Çok Gerçekleştirebilir miyim?

Dönemlik ders uygulaması olan fakültelerde öğrencimiz iki dönem boyunca değişimden faydalanma hakkı kazanmış ama birinci dönem sonunda bırakıp geri dönmeye karar verirse bunda bir sakınca yoktur. Ancak, dönemi tamamlayıp belgelerini almış olması gerekir. Mevlana Yükümlülük Sözleşmesi gereği mücbir sebepler dışında değişimin yarıda bırakılması mümkün değildir. Değişimin yarım bırakılması halinde öğrenciye ödenen burslar geri talep edilir ve aldığı derslerden başarısız olur. Değişimin planlanandan daha fazla olarak gerçekleştirilmesi de mümkün değildir.

 

Kimler Başvurabilir?

Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve MDP Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları.

 

Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Programa Başvurabilir mi?

Mevlana Değişim Programı'na başvurabilmek için örgün eğitim kurumlarında öğrenci olmak gerekmektedir. Vatandaşlık şartı yoktur.

 

Kayıtlı Olduğum Üniversite Dışında Bir Üniversitede Öğrenim Görmekteyim. Hangi Üniversiteden Başvuracağım?

Mevlana Değişim Programı'na kayıtlı olduğunuz üniversiteden başvurmalısınız. Örnek: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Atatürk Üniversitesi'nde eğitim görmektedirler. Bu öğrenciler her ne kadar Atatürk Üniversitesi'nde eğitim görmekte iseler de başvurularını kayıtlı oldukları Erzincan Üniversitesi'ne yapacaklardır.

 

Öğretim Üyeleri Ziyaretlerinde ne Kadar Ders Anlatmalı?

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.

 

Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması.

 

Programa Başvuru Tarihleri Ne Zamandır?

Başvurular senede bir kez Nisan-Mayıs aylarında olur.

 

Başvurular nereye yapılır?

Başvurular mevlana.atauni.edu.tr adresinden online olarak yapılır. Ayrıca dokümanların aslı talep edildiğinde Mevlana koordinatörlüğümüzde teslim edilecektir.

 

Öğrencilerin Seçimleri Neye Göre Yapılır?

Yapılacak dil sınavının %50’si ve öğrencinin bir önceki yıl aldığı notların ağırlıklı ortalamasının %50’si dikkate alınarak seçim yapılır.

 

Hangi Dil Belgeleri Kabul Ediliyor?

Dil puanı olarak ulusal ve uluslararası gerçeliliği olan belgelerin yanında üniversitemizin yaptığı genel dil sınavlarını da kabul ediyoruz. Ayrıca üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ATASEM - +90 (442) 231 53 72) belli zamanlarda İngilizce dil sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu sınavlara girebilirler. Arapça'dan sınav olmak isteyenlerin Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Öğretim Elemanlarının Seçimleri Neye Göre Yapılır?

Öğretim elemanlarının seçiminde yabancı dil sınavı şartı veya başka bir sınav yoktur. Aynı programa birden fazla öğretim üyesi başvurması durumunda akademik ünvan, kıdem, daha önce Mevlana değişimine katılmış olma, koordinatörlük görevi, yabancı dil puanı gibi kriterler dikkate alınarak seçim yapılır.

 

Kimler Başvuramaz?

Değişime sonraki dönem gidileceğinden son sınıf öğrencileri programa başvuramaz. Tıpta intörnlük dönemine gidecek öğrenciler de (5. sınıf) başvuramazlar. Birinci sınıf öğrencileri başvuru sırasında en az bir sömestr eğitim görmüş olmalıdır. Türkiye'deki birçok tıp fakültesinde olduğu gibi sömestr sonunda ders puanları kesin olmayıp, senelik ders sistemi uygulanan fakültelerde öğrenci ancak o seneyi bitirip notunu kesinleştirdikten sonra başvurabilir. Komite sistemi uygulanan fakültelerde final sınavı sene sonunda ise sadece ilgili komite puanlarıyla başvuru yapılamaz.

 

Öğrenci Gittiği Kuruma Ücret Öder mi?

Öğrenci gittiği kuruma herhangi bir ücret ödemez.

 

Programa Katılan Öğrenci Dönem Kaybına Uğrar mı?

Öğrenci gitmeden ders eşdeğerlikleri belirlenir ve bu derslerden başarılı olması halinde kendi derslerinin yerine sayılacağı imza altına alınır. Öğrencinin bütün derslerden başarılı olması durumunda, ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

 

Öğrencinin Aldığı Burslar Kesilir mi?

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

Ne Kadar Destek Sağlanacak?

2015-2016 yılı için destek miktarlarını buradan indirebilirsiniz.

 

Değişim Programına Destek Almadan Katılmak Mümkün mü?

Evet

 

Lisans öğrencisi bir önceki dönem not ortalamasının 2,5'in altında olması durumda başvuru yapabilir mi?

Hayır.

 

Öğretim Elemanı ne Kadar Desteklenecek?

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.

 

Harcırah Miktarları Ne Kadardır?

2013 yılı miktarları buradan indirilebilir.

 

Değişim Süreci Nasıl İşleyecek?

Değişim süreci için YÖK tarafından hazırlanan broşürü buradan indirebilirsiniz: https://mevlana.yok.gov.tr/?page=downloads&uid=f58979e40f1ddc374c26541c53def108.

 

Ders Eşleştirmeleri Nasıl Yapılacak?

Öğrenci değişime hak kazandıktan sonra bölüm koordinatörü ile birlikte ders eşleştirmelerini yapacaktır. Bölüm koordinatörlerini buradan görebilirsiniz.  Öğrenim protokolü, öğrencinin kendisi tarafından, bölüm başkanı ve ilgili koordinatör tarafından imzalandıktan sonra tarafımıza ulaştırılmalıdır. Öğrenim protokolü ancak tüm imzalar tamamlandıktan sonra geçerli olur. Öğrenci yapacağı protokolde gideceği eğitim kurumunda EN AZ kayıtlı olduğu kurumda alması gereken kredi miktarını almalıdır.

Anlaşmalı üniversitelerimizin bazılarının ders programlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yaptığım Ders Eşleştirmelerini Değiştirebilir miyim?

Öğrenci eğitim alacağı kuruma gittikten sonraki bir ay içerisinde sitemizdeki Öğrenim Protokolü > Düzelt sekmelerini kullanarak öğrenim protokollerinde gerekli değişiklikleri yapabilir.
Değişiklik yapılan protokoller öğrencinin kendisi tarafından, bölüm başkanı ve ilgili koordinatör tarafından imzalandıktan sonra tarafımıza ulaştırılmalıdır. Öğrenim protokolü ancak tüm imzalar tamamlandıktan sonra geçerli olur. Öğrenci yapacağı protokolde gideceği eğitim kurumunda EN AZ kayıtlı olduğu kurumda alması gereken kredi miktarını almalıdır.

 

Öğrenci Döndükten Sonra Hangi Belgeleri Teslim Edecek?

Eğitim döneminin sonunda sürecin tamamlanabilmesi ve öğrenciye yapılması gereken %30'luk burs kesintilerinin ödenebilmesi için aşağıdaki belgelerin ofisimize teslim edilmesi zorunludur:
  1. Gidilen üniversite tarafından imzalanmış katılım belgesi
  2. Bilet/biniş kartı fotokopileri
  3. Transkript
  4. Nihai rapor (web sitemizden doldurulacak)

Programı Zamanından Önce Bırakırsam Ne Olur?

Mevlana Değişim Programı'ndan faydalananlar ilgili yönetmeliğin hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Buna göre, değişim programı mücbir sebepler olmadığı müddetçe zamanından önce kesilemez. Öğrencinin anne veya babasının vefat etmesi gibi mücbir sebeplerle değişimi yarım bırakması halinde durumu bildiren bir belgenin ofisimize sunulması zorunludur.
Diğer taraftan, öğrencinin değişim programında geçirdiği süre ve aldığı derslerin durumuyla ilgili de yazılı bir belge sağlaması gerekir.
 

Öğretim Üyesi Döndükten Sonra Hangi Belgeleri Teslim Edecek?

Öğretim üyesi bilet geri ödemesini ve yolluklarını alabilmesi için aşağıdaki belgeleri teslim etmelidir:

  1. Gidilen kurum tarafından imzalanmış katılım belgesi
  2. Gidiş ve dönüş bilet/biniş kartı
  3. Nihai rapor (web sitemizden doldurulacak)

 

Uçak Biletini Kim Alacak?

Uçak biletini öğrenci veya öğretim elemanı kendisi alacaktır. Biletin bir kopyası Mevlana koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.

 

Gidilen Ülkede Kalacak Yer Nasıl Ayarlanacak?

Kalacak yer ayarlamasını öğrenci veya öğretim elemanı kendisi yapacaktır.

 

Bir Üniversiteyle Anlaşma Yapmak İçin Nasıl Bir Süreç İzleniyor?

Mevlana'da yeni anlaşma yapmak için öncelikle ofisimiz tarafından YÖK'e yazıp ilgili üniversitenin tanınma durumunu sorulur. Tanınan üniversitelerle rektörler düzeyinde mevlana protokolü imzalanır. Protokoller imzalandıktan sonra karşılıklı kontenjanlar belirlenir ve değişim sürecine başlanır.

 

Yükseköğretim Kurulu  Mevlana Değişim Programı tarafından 04.11.2013 tarihinde yayınlanan Sık Sorulan Sorular dosyasını buradan indirebilirsiniz.